PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA
«Face Awards Balkan 2019.»

Pravila sudjelovanja

Facebook, YouTube i Instagram ne sponzoriraju, administriraju ni na bilo koji način ne podržavaju ovu promociju te ona s njima nije ni na koji način povezana.

Priređivač kreativnog natječaja pod nazivom Priređivač kreativnog natječaja pod nazivom „Face Awards Balkan 2019.“ (u daljnjem tekstu “Natječaj”) je L’Oréal Balkan d.o.o., Bul. Zorana Đinđića 64a, 11000 Beograd (u nastavku “Priređivač” ili „L’Oreal“), kao vlasnik robne marke NYX Professional Makeup. Natječaj se priređuje u cilju promocije Priređivača. Pravila Natječaja (“Pravila”) bit će objavljena unutar aplikacije Natječaja na adresi: www.faceawardsbalkan.com i podstranicama: https://www.faceawardsbalkan.com/hr, https://www.faceawardsbalkan.com/rs i https://www.faceawardsbalkan.com/bg.

Pravo sudjelovanja

Natječaj je otvoren za sve fizičke osobe koji su državljani Republike Hrvatske, Republike Srbije i Republike Bugarske, koji imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriju Republike Hrvatske, Republike Srbije i Republike Bugarske (u nastavku „Sudionici“). Zaposlenici i članovi uže obitelji zaposlenika Priređivača te bilo koja druga osoba povezana s ovim Natječajem ne mogu sudjelovati u Natječaju. Sudionici Natječaja ne mogu biti pravne osobe.

Trajanje natječaja

Natječaj se održava u razdoblju od 03.06.2019. do 15.09.2019. do 23:59 sati.

Kako sudjelovati (prijave)

Kako bi Sudionik sudjelovao u natječaju treba u razdoblju navedenom u članku 4 ovih Pravila učiniti sljedeće:

Opcionalno: Slika finalnog make-up look-a

Izbor pobjednika

Istekom razdoblja prijava za Natječaj, stručni žiri Natječaja će odabrati 20 najkreativnijih prijava prema kriterijima kreativnosti, originalnosti i usklađenosti s pripadajućim zadatkom Natječaja, što uključuje i prikaz talenta i vještine Sudionika, kvalitetu prezentacije i kvalitetu videa. Imena ukupno 20 odabranih Sudionika bit će objavljena u aplikaciji Natječaja na adresi www.faceawardsbalkan.com i podstranicama: https://www.faceawardsbalkan.com/hr, https://www.faceawardsbalkan.com/rs i https://www.faceawardsbalkan.com/bg; zaključno s 04.07.2019. Više Sudionika s istim prezimenom i s iste adrese će se smatrati jednim pobjednikom. Odabranim Sudionicima će biti dostavljeni paketi s NYX Professional Makeup proizvodima za izradu “look-a” za svaki sljedeći krug Natječaja.

Svaki od najboljih 20 finalista će morati snimiti novi video za prvi izazov (krug), to jest novi make-up look na zadanu temu koja će im biti poznata 04.07.2019. Svih 20 finalista moraju učitati svoj novi video na vlastiti YouTube kanal najkasnije do 24.07.2019. do 23:59 sati. O prolasku u sljedeći krug će odlučiti pratitelji Natječaja glasanjem na web stranicama i stručni žiri. Glasanje će biti otvoreno u razdoblju od 25.07. do 31.07.2019. do 23:59 sati. Svaki pratitelj Natječaja može glasati do tri puta dnevno, ili svaki put za istog Sudionika, ili za različite Sudionike. Glasovi će se brojati na sljedeći način:

Deset najboljih finalista će biti objavljeno 01.08.2019.

10 najboljih beauty vloggera će dobiti drugi izazov na dan 01.08.2019. Sudionici će dobiti zadatak stvoriti potpuno novi look i video tutorijal koji će morati učitati najkasnije do 21.08.2019. do 23:59 sati na vlastiti YouTube kanal. O finalnim finalistima će odlučiti pratitelji Natječaja glasanjem na web stranicama i stručni žiri. Glasanje će biti otvoreno u razdoblju od 22.08. do 28.08.2019., do 23:59 sati. Svaki pratitelj Natječaja može glasati do tri puta dnevno, ili svaki put za istog Sudionika, ili za različite Sudionike. Glasovi će se brojati na sljedeći način:

Pet najboljih finalista će biti objavljeno 29.08.2019.

5 najboljih umjetnika dobit će treći izazov na dan 01.09.2019. Sudionici dobivaju zadatak da stvore potpuno novi look i video tutorijal koji će morati učitati najkasnije do 10.09.2019. do 23:59 sati. na vlastiti YouTube kanal. O finalnom pobjedniku će odlučiti žiri 15.09.2019.

Tijekom finala bit će određeno kome se dodjeljuje titula umjetnika godine, koji će ujedno osvojiti i glavnu nagradu. Pobjednik će biti objavljen na adresi www.faceawardsbalkan.com i podstranicama: https://www.faceawardsbalkan.com/hr, https://www.faceawardsbalkan.com/rs i https://www.faceawardsbalkan.com/bg  15.09.2019.

Fond nagrada uključuje

Sudionici će biti diskvalificirani iz Natječaja ukoliko se koriste lažnim imenom(ima) kako bi izvršili prijave. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati svakog Sudionika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da se isti koristi lažnim imenom(ima) kako bi izvršio prijavu, ili krivotvorio bilo koji osobni podatak prilikom prijave. Priređivač zadržava pravo uklanjanja prijava s Natječaja uslijed uvredljivih sadržaja na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, te automatski može diskvalificirati Sudionike iz Natječaja. Sudionici koji sudjeluju u Natječaju nemaju pravo tražiti drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Priređivača Natječaja prema pobjednicima.

Promoviranje Natječaja u medijima i na društvenim mrežama

Osim u svrhu provođenja Natječaja kao što je objašnjeno u odjeljku ispod (Zaštita osobnih podataka), Priređivač će određene osobne podatke Sudionika koji uđu u krug 20 finalista, točnije, njihovo ime i prezime, sliku finalnog make-up look-a (ukoliko su istu dostavili) i video prijavu, koristiti u tiskanom ili digitalnom obliku, u obliku video zapisa sa zvukom ili bez njega, u svrhu promoviranja Natječaja u medijima i na društvenim mrežama. Navedene podatke Sudionika koji uđu u krug 20 finalista, Priređivač će koristiti u ovu svrhu u razdoblju od 1 godine, dok će iste podatke najbolje plasiranog Sudionika Priređivač koristiti 3 godine. Nakon isteka ovih rokova, Priređivač će navedene osobne podatke izbrisati. Podaci ostalih Sudionika (odnosno Sudionika koji se ne plasiraju u top 20), neće se upotrebljavati u ovu svrhu.

Sve fotografije i video materijali koji se postave u okviru Natječaja, ne smiju biti opterećeni pravima trećih lica, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, pravo na žig, i druga prava intelektualnog vlasništva. Priređivač se neće smatrati odgovornim za bilo koje zahtjeve trećih lica u vezi s kršenjem bilo kojih takvih prava od strane Sudionika. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati bilo koji poslani materijal za koji utvrdi da predstavlja kršenje bilo kog prava intelektualnog vlasništva trećih lica. Sudionici Natječaja su suglasni s tim da, ukoliko uđu u krug 20 finalista, Priređivač može koristiti njihove osobne podatke navedene iznad u razdoblju od 3 godine za potrebe marketinga i promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade. S druge strane, osobne podatke ostalih Sudionika, Priređivač će izbrisati čim Natječaj završi.

Zaštita osobnih podataka

Rukovatelj osobnim podacima koje nam dostavite kroz Natječaj je Priređivač, odnosno privredno društvo L’Oréal Balkan d.o.o. Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11000 Beograd, koja je vlasnik NYX Professional Makeup robne marke. Osobne podatke koje Sudionici dostave kroz Natječaj, bit će korišteni u svrhu provedbe Natječaja, odnosno u cilju provjere identiteta Sudionika, pronalaženja finalista i dobitnika, slanja nagrada i potvrde prijema nagrada u slučaju osvajanja iste. Osobni podaci Sudionika će biti obrađivani isključivo u skladu s primjenljivim propisima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu provođenja Natječaja i u mjeri koja je neophodna radi ostvarivanja te svrhe. Sudionici u svakom trenutku mogu zahtijevati da im se omogući uvid u njihove osobne podatke, kao i zahtijevati njihovu dopunu, ispravku i brisanje, odnosno mogu povući suglasnost za njihovu daljnju obradu, slanjem takvog zahtjeva Priređivaču, na e-mail adresu [email protected]. Sudionik je svjestan da zahtjev za ostvarivanjem nekog od gore navedenih prava može imati za posljedicu nemogućnost daljnjeg sudjelovanja u Natječaju.

Osobni podaci Sudionika mogu biti ustupljeni pružateljima usluga i podizvođačima Priređivača radi izvršenja zadataka za Priređivača u vezi s Natječajem. U skladu s odredbama primjenljivih zakona koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. U tom smislu, Priređivač može prenijeti podatke Sudionika kako pružateljima usluga koji se nalaze u zemlji čiji je Sudionik državljanin, tako i van nje, ali pod uvjetom da takva zemlja osigurava adekvatnu razinu zaštite osobnih podataka ili, ukoliko je u pitanju treća zemlja, da je Priređivač s takvim pružateljem usluga zaključio/primijenio odgovarajuću zaštitnu mjeru (kao što je ugovor o obradi/prijenosu sa standardnim ugovornim klauzulama Europske Komisije) i da je, po potrebi, od nadležnog organa dobio suglasnost za iznošenje. Isto tako, s obzirom na to da se Natječaj organizira na teritoriju Srbije, Hrvatske i Bugarske, radi njegovog pravilnog provođenja, Priređivač može razmjenjivati osobne podatke Sudionika s njegovim povezanim licima na tim teritorijama, odnosno sa sljedećim poduzećima:

Ukoliko se Sudionik želi detaljnije informirati o načinu na koji Priređivač ustupa i prenosi osobne podatke svojim povezanim licima u Srbiji i Bugarskoj, odnosno pružateljima usluga, može kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka (engl. Data Protection Officer – DPO) Priređivača na adresu: [email protected]

Priređivač obavještava Sudionike kako će njihove osobne podatke, koje oni dobrovoljno dostave, unijeti u računalnu datoteku koja je u vlasništvu Priređivača, koja će biti zaštićena šifrom i kojoj će biti limitiran pristup. Priređivač se obavezuje ispuniti svoje obaveze kako bi osobni podaci bili zaštićeni, kao i da će poduzeti potrebne mjere u svrhu sprečavanja izmjena, gubitaka ili neovlaštene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom. Ukoliko se prethodno s tim slože, Priređivač može Sudionicima, povremeno, elektronskim putem slati obavijesti o novostima, proizvodima i uslugama za koje smatra da bi ih mogle zanimati. Ovu uslugu mogu odjavi ti u bilo kojem trenutku. Njihovi osobni podaci neće biti podijeljeni ni sa jednom organizacijom koja nije povezana s Priređivačem.

Osobne podatke Sudionika koji uđu u krug 20 finalista, Priređivač će čuvati i obrađivati u razdoblju od 1 godine od dana završetka Natječaja, dok će osobne podatke ostalih Sudionika (odnosno Sudionika koji se nisu plasirali u top 20) izbrisati odmah po završetku Natječaja. S druge strane, osobne podatke najbolje plasiranog Sudionika, Priređivač će čuvati i obrađivati 3 godine. Nakon isteka ovih rokova, Priređivač će navedene osobne podatke izbrisati.

Obaveza plaćanja bilo kog poreza koja može proizaći iz organiziranja ovog Natječaja ili osvajanja i predaje nagrade, snosit će Priređivač. U tom smislu i isključivo u svrhu podnošenja odgovarajućih poreznih prijava i plaćanja poreza u skladu s primjenljivim poreznim zakonom, Priređivač može od dobitnika nagrade zahtijevati, u skladu sa zakonom, i sljedeće osobne podatke: OIB i općinu prebivališta i poštanski broj.

Opće odredbe

Sudionik može uputiti bilo kakvo pitanje vezano za ovaj Natječaj e-mailom na sljedeću adresu: [email protected] uz napomenu Predmet: «Face Awards Balkan 2019.» Kreativni Natječaj i napomenu iz koje je zemlje sudionice.

Priređivač ne snosi odgovornost ako Sudionik iz bilo kog razloga ne uspije pristupiti web stranicama na adresama:

Sudionici sami snose sve troškove ili izdatke koji mogu proizaći iz njihovog sudjelovanja na Natječaju (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu). Troškovi prijave na Natječaj putem interneta mogu varirati, zato vas molimo da važeće naknade provjerite s vašim operaterom telekomunikacija. Kako bi sudjelovao u Natječaju, Sudionik prihvaća sve uvjete i pravila Natječaja.

Ograničenja

ODRICANJE OD GARANCIJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Ni u jednom slučaju Priređivač ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju web stranice neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posljedične štete koje bi mogle nastati zbog upotrebe ili nemogućnosti upotrebe web stranice ili zbog kršenja bilo koje garancije, sudjelovanja u Natječaju ili na drugom mjestu.


Posjetom ovoj stranici pristajete na korištenje kolačića u svrhu prilagođavanja stranice osobnim preferencijama, za praćenje statistike prometa te omogućavanje dijeljenja sadržaja na društvenim mrežama. kliknite ovdje

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close