Uvjeti upotrebe

UVJETI UPOTREBE WEB-MJESTA

FACE AWARDS BALKAN

Stupa na snagu 1. lipnja 2019.

 

Dobro došli na web-mjesto posvećeno Face Awards Balkan (dalje u tekstu „Web-mjesto”).

 

Pažljivo pročitajte ove Uvjete upotrebe kojima se uređuje upotreba Web-mjesta (dalje u tekstu „Uvjeti upotrebe”). Upotrebom Web-mjesta prihvaćate Uvjete upotrebe bez zadrške.

 

U slučaju bilo kakvih upita u vezi s upotrebom Web-mjesta možete nam se obratiti na sljedeću adresu: [email protected]

 

 

PRAVNA OBAVIJEST

 

URL Web-mjesta: http://faceawardsbalkan.com/hr/

Kontakt: E-pošta: [email protected]

Upravitelj za objave: Brigitte Streller

Izdavač: društvo L’Oreal Adria d.o.o, s registriranim sjedištem na adresi Zavrtnica 17, 10000 Zagreb, koje djeluje u ime i za svoju marku NYX Professional Makeup (dalje u tekstu „Izdavač” ili „Mi”).

Hostira: društvo Plus Hosting, DHH d.o.o., s registriranim sjedištem na adresi Dalmatinova 4, HR-52100 Pula,  elektronska adresa: [email protected] , broj telefona: + 385 52 492 052.

 

 

 

 1. PRISTUP WEB-MJESTU

 

Da biste mogli pristupati ovom Web-mjestu i upotrebljavati ga, morate biti [odrasla osoba. Ako ste maloljetni, bit će potrebna prethodna suglasnost vaših roditelja].

 

Za pristup Web-mjestu i/ili određenim dijelovima Web-mjesta može biti potreban PIN.  U tom slučaju vaša je odgovornost poduzeti potrebne mjere da bi takvi PIN-ovi ostali tajni.  U svakom ih trenutku možete promijeniti.  Međutim, broj pokušaja pristupa Web-mjestu i/ili određenim dijelovima Web-mjesta može biti ograničen kako bi se spriječila zloupotreba PIN-ova.  Molimo vas da nas obavijestite o svakoj zloupotrebi koju otkrijete.  U slučaju kršenja odredbi utvrđenih ovim Uvjetima upotrebe zadržavamo pravo obustave vašeg pristupa.

 

Vi snosite dodatne naknade za pristup i upotrebu internetske veze.

 

 

 1. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

 

 1. Prava intelektualnog vlasništva

 

Za razvoj ovog Web-mjesta bila su potrebna znatna ulaganja.  Web-mjesto i svaki od njegovih elemenata (odnosno marke, slike, tekstovi, videozapisi itd.) zaštićeni su pravima intelektualnog vlasništva.  Nije dozvoljen nijedan oblik upotrebe, reprodukcije ili prikazivanja Web-mjesta (djelomično ili u cijelosti) ni na kojem mediju i ni u koju svrhu, uključujući, bez ograničenja, komercijalne svrhe.

 

Putem ovoga Web-mjesta možemo vam pružati sadržaje koje smijete preuzimati (dalje u tekstu „Sadržaj koji se može preuzeti”).  Dodjeljujemo vam neekskluzivno i neprenosivo pravo na upotrebu Sadržaja koji se može preuzeti, isključivo za vašu osobnu i privatnu upotrebu, bez ikakve naknade, za razdoblje pravne zaštite prava intelektualnog vlasništva kako su definirana francuskim i inozemnim zakonima i međunarodnim sporazumima.  Zabranjen je svaki oblik reprodukcije, prikazivanja, izmjene i distribucije Web-mjesta.  Preuzimanjem ili upotrebom Sadržaja koji se može preuzeti suglasni ste da ćete ga upotrebljavati u skladu s ovim Uvjetima upotrebe.

 

U slučaju da vam na raspolaganje stavimo Web-mjesto koje vam omogućuje uređivanje slika (posebice u svrhu virtualnog testiranja kozmetičkog proizvoda), ovime prihvaćate i suglasni ste da takvo Web-mjesto služi samo za vašu privatnu upotrebu u skladu s njegovom predviđenom namjenom.  Nemate dopuštenje ni za kakvu upotrebu ovog Web-mjesta kojom bi se mogao narušiti ugled, dobar glas ili prava trećih strana kako je opisano u nastavku.

 

 1. Prava trećih strana

 

Ovime vas podsjećamo da ste dužni ishoditi sva potrebna odobrenja i prava svih odgovarajućih nositelja prava u vezi sa sadržajem koji želite objaviti putem Web-mjesta, uključujući bilo koja i sva prava intelektualnog vlasništva i/ili prava vlasništva na književna i umjetnička djela ili industrijske proizvode te prava na publicitet (uključujući pravo na vlastitu sliku), kako biste mogli bez poteškoća upotrebljavati takav sadržaj.  Primjerice, dužni ste ishoditi prava na sav sadržaj (posebice fotografije) kojim se prikazuju novija arhitektonska zdanja, marketinški dizajn ili modni dizajn koji može biti prisutan (akronimi, logotipi itd.).

 

 1. Korisnički sadržaj

 

Putem ovoga Web-mjesta možemo staviti na raspolaganje poseban prostor namijenjen sadržaju koji objavljuju korisnici, kao što su tekst, fotografije, videozapisi, mišljenja itd. (dalje u tekstu „Korisnički sadržaj”).

 

Objavom Korisničkog sadržaja putem Web-mjesta dodjeljujete nam neopozivu, neekskluzivnu, globalnu licencu bez naknade za autorska prava na razdoblje pravne zaštite prava intelektualnog vlasništva kako se definira francuskim i inozemnim zakonima i međunarodnim sporazumima (uključujući sve naknadne dodatne ili dopunske propise), kojom se pruža pravo na reprodukciju, prikaz, upotrebu, kopiranje, izmjenu, prilagođavanje, uređivanje, prevođenje, izradu izvedenih djela, uključivanje u druga djela te distribuciju takvog Korisničkog sadržaja (djelomično ili u cijelosti).

 

Takva upotreba dozvoljena je za sve interne ili vanjske, korporativne ili financijske komunikacijske svrhe, oglašavanje, za sve potrebe odnosa s javnošću te sve povijesne i arhivske svrhe u vezi s Grupom L’ORÉAL ili njezinim povezanim društvima, proizvodima i/ili markama, posebice u sljedećim medijima:

 

Ovime vas obavještavamo da su navedene društvene mreže platforme u vlasništvu trećih strana te da su stoga distribucija i upotreba Korisničkog sadržaja putem tih društvenih mreža regulirani uvjetima upotrebe koje utvrde te treće strane. Stoga nismo odgovorni ni za kakvu vlastitu upotrebu sadržaja ili upotrebu od strane trećih strana u skladu s uvjetima upotrebe koje utvrde društvene mreže, uključujući, bez ograničenja, u pogledu područja primjene i razdoblja trajanja licenciranih prava i uklanjanja Sadržaja.  Vi ste odgovorni za obradu svih potraživanja trećih strana u vezi s upotrebom Sadržaja u skladu s uvjetima upotrebe koje utvrde društvene mreže.

 

Uz to, ovime vas podsjećamo da Sadržaj može biti naveden u internetskim tražilicama te mu stoga mogu pristupiti korisnici izvan Web-mjesta.

 

Ovo nam dopuštenje omogućuje prilagođavanje Sadržaja kako je prvobitno utvrđeno i/ili pružanje pojašnjenja uz Korisnički sadržaj koja možemo smatrati korisnima, pod uvjetom da se Korisničkim sadržajem ne mijenja vaša slika ili riječi.

 

Nadalje, upotreba Korisničkog sadržaja može biti popraćena anonimiziranim podacima kao što je vaš grad, zemlja ili dob i/ili, ako date izričito odobrenje za to, podacima koji omogućuju vašu identifikaciju, poput imena ili pseudonima.

 

Sav Korisnički sadržaj koji objavite putem ovog Web-mjesta odabirete sami, na vlastitu odgovornost.  Međutim, podsjećamo vas da Korisnički sadržaj ne smije biti u suprotnosti s primjenjivim zakonima ili prihvaćenim standardima morala ili ovdje sadržanim načelima.  U tom pogledu zadržavamo pravo uklanjanja sveg Korisničkog sadržaja koji nije u skladu s ovim Uvjetima upotrebe, uključujući Kodeks ponašanja, u bilo kojem trenutku.

 

Uz to, ako pristupite Korisničkom sadržaju koji stvori drugi korisnik, dužni ste postupati u skladu s pravima tog korisnika te posebice ne smijete reproducirati niti distribuirati navedeni Sadržaj objavljen putem drugih medija, bez prethodne suglasnosti odgovarajućeg korisnika.

 

 

 1. KODEKS PONAŠANJA

 

Podržavamo vrijednosti tolerancije i poštovanja drugih.

Zbog toga, upotrebom ovog Web-mjesta suglasni ste da nećete:

 

 

Ako imate saznanja o bilo kakvom Korisničkom sadržaju kojim se podupiru zločini protiv čovječnosti, potiče rasna netrpeljivost i/ili nasilje ili koji je povezan s dječjom pornografijom, odmah nas o tome obavijestite putem sljedeće adrese e-pošte [email protected] ili slanjem pisma sa svim detaljima na sljedeću adresu: Zavratnica 17, 10000 Zagreb. U svojoj poruci e-pošte / pismu navedite datum na koji ste otkrili takav sadržaj, svoj identitet, URL, opis spornog sadržaja i korisnički ID njegova autora.

 

Ako smatrate da se bilo kojim Korisničkim sadržajem krše prethodno navedena načela, vaša prava ili prava bilo koje treće strane (npr. kršenje, uvreda, narušavanje privatnosti), možete nas o tome obavijestiti putem sljedeće adrese e-pošte [email protected] ili slanjem pisma sa svim detaljima na sljedeću adresu: Zavratnica 17, 10000 Zagreb. U svojoj poruci e-pošte / pismu navedite datum na koji ste otkrili takav sadržaj, svoj identitet, URL, opis prijavljenog sadržaja i korisnički ID njegova autora.

 

Sukladno odredbama važećih propisa, takva obavijest mora sadržavati sljedeće:

 

 

Nijedna nepotpuna obavijest neće se uzeti u obzir. UPOZORENJE: Čin prijave bilo kojeg sadržaja ili radnje kao nezakonitih kako bi se postiglo njihovo uklanjanje ili zaustavila njihova distribucija podnošenjem neistinitih ili netočnih informacija kažnjivo je zatvorskom kaznom i/ili novčanom kaznom.

 

 1. INFORMACIJE SADRŽANE NA WEB-MJESTU

 

 1. Opće odredbe

 

Ovime vas podsjećamo da može doći do netočnosti i izostavljanja informacija koje su dostupne na ovom Web-mjestu, posebice zbog trećih strana.  Obvezujemo se da ćemo ukloniti sve netočnosti ili upotpuniti takve informacije na Web-mjestu što je prije moguće.

 

 1. Informacije o proizvodima i uslugama

 

Proizvodi i usluge koji su vam predstavljeni na ovom Web-mjestu nisu dostupni za prodaju, nego predstavljaju opći prikaz asortimana proizvoda i usluga koje distribuiramo u zemlji u kojoj je ovo Web-mjesto dostupno.

 

 1. Savjeti i dijagnostički alati

 

Savjeti pruženi na ovom Web-mjestu i/ili dijagnostički alati koji se mogu staviti na raspolaganje samo su modeli namijenjeni za dobivanje stručnih kozmetičkih savjeta.

Informacije koje su u njima sadržane isključivo su indikativne i ni u kojem slučaju ne mogu zamijeniti medicinsku dijagnozu ili kliničko savjetovanje niti se mogu primijeniti umjesto medicinske terapije.

Shodno tome, ne možemo jamčiti vaše potpuno zadovoljstvo savjetima koji proizlaze iz upotrebe takvih alata i ne preuzimamo odgovornost ni za kakvu vašu upotrebu tih alata.

 

Za dodatne informacije ili u slučaju sumnji preporučujemo da se savjetujete sa svojim liječnikom.

 

 1. Hipertekstne poveznice

 

Hipertekstne poveznice koje se javljaju na Web-mjestu mogu vas preusmjeriti na web-mjesta koja objavljuju treće strane i na sadržaj koji ne možemo kontrolirati.  U skladu s time, u mjeri u kojoj su navedene hipertekstne poveznice uključene u ovo Web-mjesto za isključivu svrhu olakšavanja vašeg pregledavanja interneta, pretraživanje web-mjesta trećih strana ovisi o vašoj odluci i isključivo je vaša odgovornost.

 

 

 1. OSOBNI PODACI

 

Možemo prikupljati osobne podatke povezane s vama, posebice kada: (i) se pretplatite na neku uslugu; (ii) preuzmete Sadržaj koji se može preuzeti; (iii) se prijavite; (iv) se prijavite za igru/natjecanje; (v) nam pošaljete poruku e-pošte; (v) odgovorite na upitnik ili sudjelujete u istraživanju.

 

U skladu s primjenjivim zakonima i propisima imate pravo na pristup podacima te ispravljanje i brisanje podataka koji imaju veze s vama.  To pravo možete iskoristiti u bilo kojem trenutku nakon što nam pošaljete obavijest s priloženom kopijom svoje osobne iskaznice na sljedeću adresu:    [email protected]

 

Za dodatne informacije o obradi vaših osobnih podataka pročitajte naša pravila privatnosti ovdje.

 

 

 1. IZMJENE I DOPUNE WEB-MJESTA I UVJETA UPOTREBE

 

Možemo izmijeniti i dopuniti sadržaj i informacije navedene na Web-mjestu te ove Uvjete upotrebe, posebice u svrhu usklađivanja s novim primjenjivim zakonima i/ili propisima i/ili radi poboljšanja Web-mjesta.

 

O svakoj izmjeni i dopuni obavijestit ćemo vas putem Web-mjesta prije njihova stupanja na snagu pod ovim Uvjetima upotrebe.  Naknadna upotreba Web-mjesta smatra se vašim pristankom na nove Uvjete upotrebe, osim ako je za izmjenu i dopunu potrebna vaša izričita suglasnost.

 

 

 1. AUTORI

 

Web-mjesto je za Izdavača izradilo društvo Plus Hosting, DHH d.o.o., s registriranim sjedištem na adresi Dalmatinova 4, HR-52100 Pula, adresa e-pošte: [email protected] , telefonski broj: + 385 52 492 052.

 

 

 1. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

 

Neprekidno nastojimo osiguravati pristup Web-mjestu i Sadržaju koji se može preuzeti.  Međutim, ne možemo jamčiti trajnu dostupnost i pristupačnost Web-mjesta.  Ponekad ćemo možda morati privremeno obustaviti pristup cjelokupnom Web-mjestu ili njegovim dijelovima, posebice za potrebe tehničkog održavanja.

 

Dodatno naglašavamo da internetske, informatičke i telekomunikacijske mreže nisu lišene grešaka te može doći do prekida i kvarova.  Ne možemo pružati nikakva jamstva u tom pogledu i stoga nismo odgovorni ni za kakvu štetu povezanu s upotrebom internetskih, informatičkih ili telekomunikacijskih mreža, uključujući, bez ograničenja:

 

Konačno, naša je odgovornost ograničena na izravnu štetu, isključujući sve druge štete i gubitke,  točnije, svaku neizravnu štetu povezanu, bez ograničenja, s gubitkom zarade, prihoda ili dobre volje.

 

 1. MJERODAVNO PRAVO I SPOROVI

 

Ovi Uvjeti upotrebe regulirani su zakonima Republike Francuske, osim u slučaju da pravo države Vašega prebivalište ne propisuje drugačije.

U slučaju problema obratite se našoj korisničkoj službi:

[email protected] / Zavrtnica 17, 10000 Zagreb

9h-17h

 

Bilo kakav potrošački spor će se riješavati pred nadležnim sudom, kako je to propisano zakonima države Vašega prebivališta.

 

 

***


Posjetom ovoj stranici pristajete na korištenje kolačića u svrhu prilagođavanja stranice osobnim preferencijama, za praćenje statistike prometa te omogućavanje dijeljenja sadržaja na društvenim mrežama. kliknite ovdje

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close